02
May
2021
11:00

Hasiči Loket


Kontakt:

+420 352 685 110 |


Nedělní dopoledne 2. května jsme věnovali návštěvě hasičské zbrojnice v Lokti. Po absolvování velmi kvalitně připravené hry od města Lokte, která se nazývá "Bacha, na dvaceti metrech silnice je 50 propadlých kanálů a 10 retardérů" jsme konečně dojeli k hasičárně. Tam už na nás čekal tamější hasič Ivan, který nás po hasičárně provedl, ukázal techniku a řekl nějaké informace o hasičích, které jsou napsány níže. Po nafocení a zkouknutí techniky jsme odjížděli směrem do Sokolova, jak jinak, než na kebab. Cestou jsme ale museli pokořit druhé kolo místní hry s kanály a retardéry. Po překonání cesty přes dlážděné náměstí a zjištění, že Octavia tuto výzvu bravurně zvládla, jsme šťastní, že jsme všechny nástrahy překonali, jeli na ten zasloužený kebab.



Historie

Po požáru tří domů v říjnu roku 1867 se spojilo několik občanu mésta Lokte a požádalo městské zastupitelé o hasičské nářadí, aby se mohli vycvičit v jeho používání. Tato cvičení vedla k založení dobrovolného hasičského spolku. V důsledku výzvy tehdejšího starosty města pana Georga Matschaka z 31. března roku 1868 se přihlásilo mnoho mladých spoluobčanů k založení hasičského spolku a 28. června roku 1868 byla konána ustavující valná hromada hasičského spolku, na které, mimo jiné, byl předložen požadavek k obstaráni nutné výstroje a výzbroje. V násedujících valných hromadách se projednávala vnitřní organizace spolku a byli zvoleni členové předsednictva. Pan Ludwig Heinl byl zvolen tajným hlasováním starostou spolku. Následovali: Rytíř Haidinger, mimo jiné zakladatel továrny na porcelán v Lokti a J. Walenta jako zástupci, W. Ehrig jako zástupce hasičského spolku. Poté byli zvoleni veltitelé rot a družstev, Na žádost zvoleného hasičského spolku, zakoupilo městské zastupitelstvo výstroj a výzbroj pro mužstvo. Zakoupilo i jiné rekvizity. Dále se usneslo na vycvičení mužstva lezců a stříkačů a postavilo na panské louce lezekou věž a zároveň zajistilo cvičitele - učitele tělocviku. Po vyřízení těchto prvotních důležitých úkolů, navrhl výbor spolku statut dobrovolných hasičů města Lokte. Statut byl schválen C.K.městským zastupitelstvím. Po jisté stagnaci spolku nastala reorganizace hasičského spolku a 5. listopadu roku 1871 ustavující generální shromáždění si předsevzalo nové volby. Při těchto volbách byli zvoleni: Pan S. Reinwath starostou, A. Brandner zástupcem hasičského spolku, Alfred Ortman - velitel, Josef Kaiser - zástupce velitele a další hodnosti. S výjimkou velitele Alfreda Ortmana, který se odstěhoval mimo město Loket, jsou všichni ostatní ještě dnes na svých vedoucích místech hasičského spolku (v době psaní této kroniky). Pan Ortman byl jmenován čestným velitelem spolku a při slavnostním rozloučení dne 20. června 1874 mu byl jako viditelná známka jeho zásluh o hasičský spolek předán stříbrný pohár. Hasičský spolek začal vyvíjet nové úsilf. Začalo se s doplněním členů spolku, pilně cvičit a ze strany obecního zastupitelstvi se mu dostalo všemožné podpory. Obstaralo podle nejnovějších vynálezů vyzkoušené hasící přístroje a stroje a pro členy sboru nutnou výstroj a výzbroj mužstva. Pří tom získal spolek pevnou základnu a určený okruh činnosti. Mnohá dobrá myšlenka byla k všeobecnému i lokálnímu prospěchu použita v praxi - viz použití telegrafu. Pravidelně každých 14 dní se scházela členská hromada a prováděla usnesení. Zástupci města pokrok a vzkvétání této instituce, pro město tak důležité, všemožně podporovali. Propustili dříve ustanoveného mistra stříkačského a předali hasičskému spolku veškeré městské hasičské přístroje včetně skladu. Nechali na hasičském spolku potvrzení hasičského personálu a při vzniklém požáru, dirigování záchranného personálu. Hasičský spolek dnes disponuje (to je v roce 1874) 20 ks lezecké výzbroje opasky s karabinami, sekerami, záchrannými hřeby, lany, přilbami z kůže a mosazi, 80 ks stříkačské výzbroje a výstroje, zástěrami, 2 ks nové dvoukolové ruční stříkačky se sáním nejnovější konstrukce,l ks velké čtyt- kolové stříkačky bez sání, vozem pro mužstvo s ruční stříkačkou, stavěcími žebříky, lékarnou s příslušenstvim, 6 ks jednohákových žebříků, záchranným skluzem, 90 hasicích věder, výzbrojním a přístrojovým vozem. Má vícero vozů s vodou, 400 m hadic, seskokovou plachtu, lopaty, trhací háky, krumpáče a ještě mnoho jiných potřebných rekvizit. K obstarání vody v hradní nádrži, která byla vybudována pod věží hradu, bylo bylo postaveno čerpací zařízení u řeky Ohře. Skrz celé město byly položeny železné roury a při požáru je možno na všech důležitých bodech ve městě ihned použít mohutný hasicí vodní zdroj k plnění hasičských stříkaček i k samému hašení. Město Loket tímto zařízením bylo opět o krok vpředu a bylo příkladem pro okolní města. Při možném požáru jsou k hašení určeni koně města. Ostatní majitelé koní jsou povinni tyto při požáru dát k dispozici hasičskému sboru. Při tom na požádání dostanou od města odškodnění. Spolek má 102 aktivních členů. Z toho je 22 lezců a 80 členů mužstva - stříkačů a 42 přispívajících členů. Velitel, velitelé čet a družstev, předávájí rozkazy pomocí trubačů. Na větší vzdálenosti se používají hornisté. Hasiči jsou rozděleni do dvou rot lezců, 4 rot stříkačů a jedné roty vodního družstva. Na požádání drží hasiči noční služby a neúčastní se slavností. Vyjíždí k požárům do rajonu v okruhu 2 hodin jízdy v rámci sousedské pomoci. Ti členové hasičského spolku, kteří se při požáru nebo evičením zraní, užívají podle § 7 B6 bezplatné ošetření a podporu a v případě, že nemohou vykonávat svou práci, dostanou odpovídající odškodnění. Hasičský sbor je členem vrchního Chebského tělocvičného spolku a Karlovarského okresního spolku. Veteráni v Lokti poskytují v případě požáru dobrovolnou pomoc a při cvičeních slouží jako vyprošťovací družstvo. Jako cvičitel je ustanoven radou města Loket pan Winzenz Pröckl. Hradní nádvoří je zařízeno k cvičení mužstva. Je tam postavena lezecká věž.

(zdroj: almanach ke 150. výročí založení sboru)


Původní budova hasičské zbrojnice stála na náměstí, až v pozdějších letech se přestěhovala do současné budovy. V novodobější historii jednotka disponovala touto technikou:
CAS 8 Avia A31
DA Avia
VEA Lada Niva
VEA Mitsubishi Pajero
nafukovací raft

Současnost

V současnosti má jednotka 12 členů, kteří vyjíždějí k událostem všeho druhu. Jednotka je zařazena do kategorie požárních jednotek jako JPO III (JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000). Vyjíždí k událostem všeho druhu, nejvíce však k technickým pomocem, kterých stále přybývá. V dnešní době poznamenané covidem rozváží také důchodce na očkování do očkovacích center s novým dopravním automobilem, který byl pořízen v roce 2019 z dotací MV a KVK. Hasičárna leží přímo u řeky Ohře, a tak jednotka disponuje i motorový, člunem a nafukovacím raftem, se kterými se také účastní výjezdů. Zejména při záchraně osob/zvířat z řeky nebo při pátracích akcích. Jednotka také disponuje automatickým externím defibrilátorem, se kterým mají za sebou již 4 výjezdy, avšak bohužel s nulovou úspěšností. Ročně mají kluci v průměru 50-75 výjezdů, podle okolností kterými je počasí, lidská chyba či nešťastná náhoda.
Když jsme se kluků zeptali na nějaké dlouhodobé výjezdy, na kterých byli, uvedli jako příklad požár sklárny v Novém Sedle, při kterém docházelo na začátku zásahu k velkým zmatkům, jelikož událost měla být hlášena jako cvičení. Dalším velkým požárem byl požár autoservisu v Lokti, ze kterého prý mají kluci ze Sokolovské stanice dodnes jako vzpomínku schovanou na stanici rozpáranou láhev od acetylenu.
Dále se kluci částečně podílejí na kulturním životě ve městě, kdy každoročně pomáhají městským lesům při stavění máje (letos ji stavěli úplně sami), fungují jako požární hlídka při různých městských akcích, dříve i při koncertech, které se konají v přírodním amfiteátru.

Vozový park

CAS 20 Renault Midlum

CAS

DA-L1Z Ford Transit

DA

VEA-L3 Toyota Hilux

VEA

Přívěs se člunem

Přívěs se člunem


Galerie

LoketLoketLoketLoketLoketLoketLoketLoketLoketLoket