24
Apr
2021
10:00

🏚️ Zaniklá hasičárna v Josefově


Naše putování po hasičárnách nás tentokrát zavedlo do Josefova, do první, námi navštívených, zaniklých zbrojnic. Byli jsme domluveni s Maruškou z Krajkové, která nám vše domluvila, že ji vyzvedneme v devět hodin ráno, a tak jsme ji přesně v 9:00 a sedm minut vyzvedli a jeli do Josefova. Tam na náš čekal bývalý starosta p. Čížek, který nám sám pověděl něco málo o historii a pak nás vzal ke dvěma bývalým dobrovolným hasičům. Čas utekl jako voda v řece, a tak jsme se v půl jedný rozloučili a odjeli zpět domů, abychom dali dohormady tenhle článek, který stejně píšu až týden po návštěvě.


Sbor dobrovolných hasičů byl založen nejspíše v 2. polovině 19. století, podobně jako ostatní sbory v okolí. Největšího rozmachu se sbor těšil v období před a po 2. světové válce. Budovu požární zbrojnice dodnes nalezneme hned vedle hlavní silnice. Malý, lehce přehlédnutelný domeček s krásnou zvonicí, který zdobý nápis "Hasičský dům Josefov", dnes obec využívá jako sklad volně sypané technické soli a tomu také odpovídá současný stav. Ukládání soli do prostor bývalé zbrojnice se viditelně podepsalo na jejím zevnějšku, a tak obec rozhodla, že v brzké době dojde ke zbourání této, po menší opravě krásné historické budovy hasičské zbrojnice.

Historická fotografie

Ve vlastnictví města by také podle pana Čížka měly být historické požární stříkačky, z nichž dvě daroval v roce 1938 Konrád Henlein, který se dostal v Sudetech k moci, jedna ještě starší a poslední z nich je z období povaléčném, nejspíše z 50. let. Tyto stříkačky mezi sebou měly rozdělené obce Radvanov, Luh nad Svatavou, Josefov a Hřebeny (Hřebeny ale nikdy neměly svou požární jednotku) a ještě za starostování pana Čížka byly všechny uloženy právě v prostorách hasičského domu v Josefově, kde obec chtěla vybudovat menší museum.

Původní hasičská zbrojnice, vybudovaná po vzoru německých hasičáren v předválečných časech, byla celá dřevěná a stávala u Josefovské požární nádrže. Přežila Velkou válku, formování První republiky, Německý zábor Sudet v roce 1938, 2. světovou válku a Únor 1948. Na konci 50. let se na hasičské zbrojnici podepsal čas a začala pomalu chátrat. Z toho důvodu byl přestavěn bývalý chlév u hlavní silnice na současnou hasičkou zbrojnici, kdy byla budova prodloužena a rozdělena na několik menších místností a jednu garáž.

Hasiči v Josefově disponovali ruční požární stříkačkou, kterou vystřídala požární motorová stříkačka PS-12 s přívěsem na stříkačku PPS-12, ačkoliv nikdy nevlastnili žádný dopravní prostředek, kterým se mohli kamkoliv s přívěsem dopravovat. S požární stříkačkou, dle slov pamětníků, často trénovali u požární nádrže, jelikož se jako družstvo dospělých i dětí (pod vedením manželů Doskových) účastnili hasičských závodů. Dospělí velmi často jezdívali s krajkovštími hasiči, jelikož ti je přepravovali, nebo je Josefovští doplňovali. Děti se pak závodů účastnili i po rozpadu jednotky, až někdy do přelomu 80. a 90. let. Jednotka se rozpadla na začátku 80. let v důsledku spojení Josefova s Krajkovou.

Hasičská jednotka se starala především o společenský život a požární prevenci v obci. Každoročně chodili hasiči po obci a kontrolovali komíny, aby nevznikaly zbytečně požáry, každoročně pořádali veselky, kdy chodili po vesnici a prodávali vstupenky po domech, kdy každý občan si musel lístek koupit. Také pořádali, jako každý sbor, stavění a kácení máje. Cvičili, pracovali pro město a k tomu občas vyjeli na výjezd. Každou sobotu pro město dělali brigády, udělali celou kanalizaci a vodovod pro město v "akci Z", pořádali železné neděle.

Historická fotografie

Výjezdy, kterých se jednotka účastnila, byly především pomoci při záplavách nebo velkých požárech. Pamětníci dodnes vzpomínají na záplavy v roce 1961, kdy josefovští hasiči čerpali vodu v Luhu nad Svatavou. Dalším velkým výjezdem pro jednotku byl požár domu rodiny Dýmů někdy kolem let 1954-1955, kdy manžel chtěl zastřelit svou manželku, a tak podpálil dům, aby ji vylákal ven. Po příjezdu hasičů však spáchal sebevraždu a stal se tak prvním zastřeleným v Josefově od dob Druhé světové války.

Jednotka se rozpadla na začátku 80. let v důsledku spojení Joseova s Krajkovou.

(zdroj: bývalý starosta p. Čížek, bývalý hasič p. Pastier)


Galerie