09
May
2021
13:05

SDH a JSDH Rotava


Naše další cesta ze série "Putování po hasičárnách Karlovarského kraje" směřovala na Rotavu. Byli jsme domluveni s tamějším velitelem a vedoucími mládeže, že se sejdeme v jednu hodinu po obědě u hasičárny. A tady jsme narazili na kámen úrazu. Ve tři hodiny totiž začínala Velká cena Španělska ve Formuli 1. Bohužel jsme se s tím museli popasovat a podívat se až na záznam, pro práci a koníček holt musíme něco vytrpět. Jak jsme byli domluveni, tak jsme konali a tentokrát přesně ve 13:00 jsem byli před hasičskou zbrojnicí, kde už čekala Danča Weingartlová s tátou Romanem, kteří jsou vedoucími mládeže. Po krátké době se k nám připojil i velitel jednotky Martin Elíz a starosta sboru Karel Vrba. Po skoro dvou hodinách vyprávění, focení a zkoumání techniky jsme odjeli do Kraslic na oběd, vyjímečně ne na kebab, ale na burger. Po vydatném obědu jsme pospíchali na další hasičárnu, kterou byla ta Jindřichovická.Historie

SDH


Sbor dobrovolných hasičů Rotava byl s nejvyšší pravděpodobností založen roku 1892, bohužel se do dnešní doby nedochovaly žádné kroniky či jiné písemné prameny, ze kterých by bylo možné čerpat informace o minulosti sboru. Co však členové sboru ví je to, že dnešní hasičské zbrojnici předcházely minimálně další tři. Současná hasičárna byla postavena, respektive přestavena z hospody v 60. letech minulého století, tedy v době, kdy se budovalo sídliště na Horní Rotavě (dřívě známá jako Nová Rotava). Jedna z předcházející zbrojnice stála v blízkosti zvláštní školy a disponovala i dřevěnou věží na sušení hadic.


V době fungování Rotavské Škodovky byly na Rotavě dvě jednotky hasičů, ti dobrovolní a pak podnikový. Obě jednotky v té době měli Škodu 706 RTHP, známou jako "trambus" nebo "mates" a měly podivně rozdělené území působnosti, kdy se nemohli pořádně domluvit, kdo bude kam jezdit. Vše skončilo po revoluci, kdy podnikový hasiči skončili a zůstali pouze ti dobrovolní. K těm se později přidali tři kluci, kteří pracovali u těch podnikových. Avšak ani u dobráků to prvních pár let po revoluci nebylo úplně růžové a sbor skoro zanikl. Opravdový srdcaři to drželi, jak se dalo, zde musíme zmínit pár jmen - Julius Kotas, Ján Elíz, Zdenek Špulka, Horst Kóhler, Miroslav Sieber, Boris Pastorek...


Vše se začalo měnit k lepšímu koncem roku 1994, kdy nové ZM začalo hasiče opět podporovat, další změny přišly v roce 1995, kdy se zformovalo i SH ČMS, všechny sbory, které do sdružení vstoupili, změnili své IČO atd. V Rotavě to byl rok, od kterého, jak nám Martin řekl, píší tzv. novodobou historii sboru. Sbor i jednotka se začaly znovu formovat, ustanovila se určitá pravidla a funkce jednotlivých představených sboru. Začala se znovu vést mládež a sbor si tak vychovával své nástupce. Celou dobu jednotka fungovala jako JPO II. Tehdejší technika byla stejná, jako u většiny sborů - trambus, Avie a V3S. Později nastala proměna techniky a hasiči pořídili Tatru 815, později Tatru TerrNo, Felicii od kraje, kterou později nahradila Škoda Fabia, a v roce 2019 byl z dotací koupen nový dopravní automobil Ford Transit.


Vzpomínku, na kterou nikdy část Rotavských mladých hasičů nezapomene bude ta, kdy se sbor účastnil, spolu s dalšími sbory z OSH Sokolov, oslav výročí hasičů v Litoměřicích. Tenkrát seděli Rotavští u stolu a přišel k nim muž v hasičské uniformě maje za sebou spousty mužů oblečených v oblecích. Zeptal se jich, zda-li by si mohl přisednout ke stolu. Rotavští okamžitě hlavou přikynuli naznačujíce, že samozřejmě může, jelikož tímto mužem nebyl nikdo jiný, než tehdejší ministr vnitra pan Stanislav Gross (1969-2015).

Současnost

Jednotka má k 9. květnu 16 členů, kteří se účastní událostí všeho druhu. Ročně mají v průměru 80-100 výjezdů, z nichž největší procento zastupují technické zásahy, požáry pak zhruba "pouhých" 20 %. Tím že Rotava leží v horách a všude kolem jsou lesy, mají po každé větrné smršti plno práce s odklízením popadaných stromů na vozovku a podobně. Jednotka disponuje i motorově-hydraulickým vyprošťovacím zařízením značky Lukas, tudíž se aktivně účastní i výjezdů k dopravním nehodám, kterých v období koronakrize ubylo, a školeních s tím spojených. Skoro každý rok mají Rotavští dlouhodobé zásahy na požáry lesů, které se mohou táhnout i několik dní. Často také jezdí na bývalý cínový důl Sauersack na Rolavě, kde dochází k úrazům turistů především pádem.

Současná technika


Vozový park

CAS 20 Tatra TerrNo1 (2011)

CAS 20

CAS 30 Tatra 815

CAS 30

VEA Škoda Ocatvia

VEA

DA-L1Z Ford Transit (2019)

DA

Mladí hasiči a požární sport

Mladí hasiči a dorostenci patří již od začátku k nedílné součásti Rotavských hasičů. Vždy se tu formovala perfektní parta a dorostenci v 80. letech měli neskutečný zápal a výborné výsledky. Bratři Trávníčkové, Milan Cihlář a spousty dalších. Od 80. let minulého století začal s mládeží začal pracovat, také Roman Weingartl, otec současné vedoucí mládeže Danči. S menšími přestávkami (kvůli nezájmu dětí) funguje kroužek do dnešní doby. Mladí hasiči se schází každou neděli, aby trénovali na závody, kdy se každoročně účastní okresního kola hry Plamen a v roce 2019 se po několikaleté pauze dostali na krajské kolo, které se konalo v Ostrově nad Ohří. Dále se účastní Krajské ligy mladých hasičů a pořádají závody s hasiči z Německého partnerského města, kdy mají mezi sebou tyto dvě obce tzv. "freundschaft". Někdy tedy jedou Němci na závody do Čech (například v roce 2019 na závody "Železný hasič"), jindy jedou Rotavští do Německa.

Galerie

RotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotavaRotava