11
Jul
2021
09:00

SDH a JSDH Žlutice


Druhou červencovou neděli jsme věnovali návštěvě hasičské zbrojnice ve Žluticích, kde jsme měli na devátou ráno domluvenou schůzku s tamějším velitelem jednotky a starostou Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje Aloisem Minářem. Ten nás provedl po hasičárně, ukázal nám techniku (až na CASku, kterou zrovna mají v Poličce po nešťastné dopravní nehodě, kdy se ale naštěstí nikomu nic nestalo) a povyprávěl o historii místních hasičů i o současném dění. Ukázal nám unikátní sjezdovou hasičskou tyč, kterou snad nikdo v ČR nemá. Její unikum totiž spočívá v tom, že je zamčená za skleněnou vitrínou. Tento "patent" žlutické napadl a je ve prospěch členů, kteří na hasičárně například oslavují a z neznámých důvodů by je mohlo napadnout po tyči jezdit :D. Po pohodových dvou hodinách plných sbírání informací a fotek jsme se museli rozloučit a odjet na další hasičárnu do Bochova.Historie

Spolek dobrovolných hasičů ve Žluticích byl založen roku 1870 německými občany, jelikož v té době byla většina obyvatel německého původu. Z historie se můžeme dozvědět, že jeho činnost byla od počátku doprovázena těžkostmi, které vyvrcholili v roce 1875 zvolením nového výboru, převzetím veškeré techniky, vybavení a stejnokrojů a uvedení do aktivní činnosti. Postupně se sbor vypracoval do předních pozic a stal se součástí žluticko-podbořanské župní jednoty. Žlutičtí hasiči v průběhu let více či méně úspěšně bojovali s požáry, modernizovali svoji techniku a účastnili se společenského života města. U příležitosti 60. výročí svého založení uspořádal sbor námětové cvičení , na kterém promluvil velitel Leopold Fischer. Oslava proběhla v hostinci "Ostrov Cuba" v dnešní ulici Příkopy. V roce 1932 byl pro sbor městem zakoupen hasičský šestiválcový vůz Tatra za cenu 8 600 Kčs a byl předvedn veřejnosti na náměstí. Žlutičtí občané také vybrali 2 200 Kčs, za které byla pořízena nová poplachová siréna. Posledním zásahem německých hasičů byl požár stodoly v ulici Příkopy v srpnu 1945, který založily projíždějící sovětské jednotky výstřelem z raketové pistole. Stodola tehdy kompletně vyhořela.

Po odsunu německého obyvatelstva byl sbor převzat pod českou správu. Ve výbavě tehdy nechyběly 2 přenosné stříkačky DKW 8, jedna značky Flader a jedna automobilová stříkačka Mercedes AS - 16 z roku 1943. Tento stroj je neustále provozuschopný a SDH Žlutice ho dodnes provozuje jako historické vozidlo.

Začátky sboru opět nebyly jednoduché. Členové obětovali mnoho hodin svého volného času , aby dosáhli úrovně svých předchůdců. Brzy si vša ksvé místo vybojoval a dodnes jeho jméno znamená mnoho v celém okrese Karlovy Vary. V roce 1949 byla dokončena přestavba zbrojnice ze staré stodoly a v roce 1951 již měli hasiči svoji společenskou místnost, která byla vystavěna nad zbrojnicí a mohla být využívána společně s nově vystavěným sušákem hadic. Do této doby stála hasičárna na náměstí. V roce 1967 byly přistavěny dvě garáže a zřízeno sociální zařízení s umývárnou. Vše samozřejmě svépomocí. V roce 1977 došlo k uzavření dohody o vzájemné spolupráci a předávání zkušeností mezi našimi a německými hasiči z Vieselbachu (u Erfurtu). Tato spolupráce trvá už 38 let a můžeme s hrdostí říci, že její trvání je ve zdejším kraji ojedinělé. Rok 1996 byl pro naši organizaci významný tím, že jsme oslavili 50 let od založení českého hasičského sboru ve Žluticích. Hlavní část oslav proběhla dne 12. 10. 1996 na Velkém náměstí, kde byl za účasti oficiálních hostů a řady přihlížejících občanů města vysvěcen páterem Pavlem Žákem nový hasičský prapor. Starosta Herbert Gut předal hasičskému sboru stuhu za 50 let věrnosti městu Žlutice. V roce 2000 zakoupilo město pro nově utvořenou zásahovou jednotku starší cisternovou automobilovou stříkačku značky Tatra 815 CAS 32. Jednotka se velice rychle stala spolehlivou součástí krajského systému požární ochrany. Jednotka se také výborně vypořádala s novými nároky na výcvik, pravidelné cvičení a proškolování a díky podpoře města také s nároky na moderní vybavení. Byl to také významný rok pro sbor, kdy jim byl propůjčen Čestný prapor SHČMS. S pomocí dotačních peněž bylo v roce 2010 pořízeno nejmodernější zásahové vozidlo, které splňuje nejnáročnější požadavky na provádění zásahů. Sbor dobrovolných hasičů je organizátorem nebo hlavním organizačním partnerem města při různých společenských akcích. Z dlouhého výčtu stojí za zmínku hasičský ples, masopust, městská májka, asistence na žlutické pouti nebo jedinečná soutěž v požárním sportu na náměstí. Od roku 2008 se sbor opět intenzivně věnuje výchově mládeže. Sbor se také aktivně připojil k partnerství města Žlutice s bavorskou obcí Warmensteinach. Pravidelně se začal setkávat se členy tamního hasičského spolku a pomáhá tím budovat vztahy mezi oběma komunitami. Za těmito možná strohými fakty se skrývá neutuchající obětavost členů, kteři nelitovali a nelitují námahy, ani volného času, aby sloužili nejen svému městu a s hrdostí naplňovali obsah starého hesla:„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu". A právem jim za to patří dík.

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka ve Žluticích vznikla v podstatě po reorganizaci Hasičského záchranného sboru v souvislosti se vznikem krajů v roce 2000. Na začátku stála vůle města Žlutice takovou jednotku provozovat a finančněji podporovat. Nicméně neméně důležitým faktem byla také ochota 16 členů SDH, kteří se rozhodli pravidelně 365 dní v roce držet pohotovosti, dále se periodicky vzdělávat a školit. To vše obnášelo a stále obnáší mnoho času, zejména o víkendech. Jednotka s označení JPO II v průměru vyjíždí k 100 událostem ročně, převážně k technickým pomocem - otevírání bytů, uniklé kapaliny, spadlé stromy, vyprošťování zvířat. Požárů je ve statistikách zásahů méně. V poslední době je jednou z činností jednotky také zasahování u dopravních nehod. Hasiči absolvovali poměrně náročný kurz na taktiku, techniku provádění a zdravovědu. Jsou také vybaveni vyproštovacím zařízením. Své znalosti předvedli v roce 2014 na krajské soutěži ve vyproštování zraněných osob z havarovaných vozidel v Karlových Varech, kde zvítězili a postoupili na Mistrovství ČR, které se konalo v srpnu 2015 v Třinci. V roce 2010 dostala jednotka do výbavy nejmodernější zásahové vozidlo střední váhové třídy na podvozku Tatra 815 Terrno. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20, která byla vyrobena na zakázku v továrně hasičské techniky v Poličce pod neustálým dohledem strojníků naší jednotky. Snaha o co nejdokonalejší účelnost a dispozici výbavy v jednotlivých schránkách se vyplatila a i po 11 letech provozu zůstává naše Tatra jedním z nejlépe provedených vozidel v kraji.

Vozový park

CAS 20 Tatra 815 Facelift
DA VW Crafter 2004

DA

VEA Škoda Fabia

VEA

Mladí hasiči a požární sport

Práce s mládeží se ve žlutickém sboru hasičů datuje již od 30. let minulého století. Tehdy samozřejmě německých mládežníků, protože město bylo převážně německé. Důkazem je mimo jiné fotografie asi 20 členů Jugendfeuerwehr, pořízené před radnicí. Historie hasičské práce s českou mládeži započala ve Žluticích v roce 1972, jak se můžeme dočíst v kronice. Kroužek mladých požárníků fungoval velmi dobře, ačkoliv se v okrese či kraji výrazněji neprosadil. Přesto se tehdejší vedoucí zasloužili o to, že hned několik jimi vychovaných hasičů patří dnes k tahounům současného sboru. Kolem mládeže se tehdy pohybovali: Viktor Juris, Lída Provázková, Alexandr Čapek, František Jiran ml., Václav Slavík st., Jaroslav Forejt. Bohužel činnost s dětmi byla během 90. let minulého století přerušena a sbor tak nevychovával žádné následovníky. S tímto stavem nebyla ve vedení sboru z pochopitelných důvodů spokojenost. Bez nástupců byla vážně ohrožena samotná budoucí existence SDH. V roce 2008 byl kroužek mladých hasičů při SDH Žlutice znovu otevřen. Tehdy začala pracovat 2 družstva - mladší a starší, Pak se přidalo družstvo přípravky. Vedení práce se ujal Václav Slavík ml., Martin Pokorný, Lenka Hartová, Marie Pokorná, později pak Aleš Horský a Miriam Minářová. Hned od počátku své činnosti se mladí hasiči ze Žlutic začali umísťovat na předních příčkách v okrese Karlovy Vary. V roce 2012 se poprvé kvalifikovali na krajské kolo Plamenu, kde obsadili 4. místo. Stejně tak tomu bylo i rok poté. V roce 2014 se podařilo poprvé v historii sboru krajské kolo vyhrát a mladí hasiči ze Žlutic postoupili na Mistrovství republiky do Brna. Tento skvělý úspěch chápali všichni členové sboru jako zúročení náročné práce s dětmi a jako obrovskou reprezentaci města Žlutice. Úspěchy našich mladých jsou ovšem také úspěchem širokého realizačního týmu, který neúnavně poskytuje podporu kroužku v podobě zajištění dopravy, přípravy překážek nebo rozhodování na soutěžích. Karlovarský kraj pak sbor ze Žlutic reprezentoval ještě několikrát na Mistrovství ČR hry Plamen. V roce 2021 se poprvé v historii dokonce dostalo družstvo dorostenek na Mistrovství ČR v požárním sportu do Zábřehu u Šumperka. Současné šťastné „zlaté" období žlutických mladých hasičů podtrhují také výsledky ostatních družstev. Přípravka (děti ve věku 4-6 let) je vítězem okresního i krajského kola 2014, družstvo mladších (věk 7–11 let) má z posledních tří let jedno zlato a dvě stříbra v okrese. Takové výsledky jsou důkazem, že práce s mládeží má smysl a je pro budoucnost sboru nezbytná. Ovšem mladí hasiči nežijí jenom soutěžením. Jsou zapojeni do života sboru, pomáhají při úklidu hasičárny nebo organizaci akcí pro město (dětský den, májka, masopust). Rozvíjejí také mezinárodní spolupráci s německými mladými hasiči z partnerského Vieselbachu. Dále pomáhají organizovat kroužek „naruby" pro rodiče, dělají ukázku požárního útoku na soutěži dospělých. Činnost kroužku je poměrně náročná na vybavení k soutěžení. Kromě samotného SDH podporuje mladé hasiče finančně také město Žlutice. Být mladým hasičem znamená všestranně se rozvíjet, nejen po sportovní stránce, ale také v hasičských znalostech a dovednostech, ve zdravovědě, topografii a týmové spolupráci. Kolektiv mladých hasičů rád přivítá ve svých řadách nové členy. Nábor do kroužku probíhá prakticky nepřetržitě po celý rok. Zájemci se více dozví na stránkách sboru zde.

Požární sport patří neodmyslitelně ke každému SDH. Družstvo mužů i žen si jeho prostřednictvím udržuje dobrou fyzickou kondici a techniku, ale také kontakty s okolními sbory. Vznik soutěžních družstev se datuje do roku 1974 a muži i ženy pravidelně stoupali na stupně vítězů. Vyvrcholením dobrých výsledků byl v roce 1983 postup na krajskou soutěž do Sušice, kde se ve velké konkurenci již tolik nedařilo - muži skončili celkové pátí a ženy po nezdařeném útoku obsadily čtvrté místo. O dva roky později družstva vyhrála všechny soutěže v okrese Karlovy Vary i tzv. požárnickou ligu. V témže roce 1985 byl jeden z našich členů, Petr Bachmann, zařazen do reprezentace Československa na osmé mistrovství světa v Rakousku. Zde výrazně přispěl k úspěchu celého družstva ČSSR a vrátil se s třemi zlatými medailemi, jednou stříbrnou a dvěma bronzovými. V pozdějších letech zasáhla soutěžní družstva generační obměna a soutěžící dosahovali střídavých úspěchů. Časová i finanční náročnost byla příčinou výpadku z krajské ligy. Družstva se více soustředila na soutěžení v nejbližším okolí a výsledkem bylo založení soutěže Vladařský pohár. Jedná se v podstatě o okrskovou soutěž pro ženy a muže se zapojením sousedních sborů. Od roku 2012 mezi sebou soupeří ze Žlutic, Verušiček, Lubence, Chyše, Bochova a v počátku také ze Štědré. Každý je pořadatelem jedné soutěže a výsledky se sčítají. Na poslední soutěži je pak vyhlášen celkový vítěz. Úroveň má stále stoupající tendenci a výkony se neuvěřitelně vyrovnaly. Ženám se podařilo pohár jednou vyhrát, muži obsazují pravidelně stříbrné pozice. Sportovci ze Žlutic také navázali partnerství s hasiči ze slovenského Hurbanova a pravidelné se navštěvují.

Galerie

SchodyVybavení na požární sportŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeČasomíraHadiceČlunŠatnaDresyHadiceŽluticeŽluticeŽluticePosilovnaZasedací místnostŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽluticeŽlutice