10
Jul
2021
11:05

SDH a JSDH Bukovany


Kontakt:

+420 725 186 250 velitel JSDH p. Materna
hasicibukovany@seznam.cz


Po návštěvě hasičárny v Habartově jsme pokračovali sem, do Bukovan, kde jsme měli na jedenáctou domluvenou schůzku. Nejprve jsme chvíli hledali malou, zapadlou hasičárnu. Naštěstí jsme ji rychle našli, a tak jsme přesně v jedenáct hodin a čtrnáct minut zaparkovali před hasičárnou, ve které na nás již čekal místní velitel.Historie

Historie bukovanských je poměrně krátká. Co bylo před válkou či před První republikou nevědí, jelikož se nedochovala žádná kronika. Proto počítají s rokem založení 1955, kdy po Druhé světové válce docházelo k reorganizacím spolků a znovuobnovení činnosti. Pravděpodobně byl tedy sbor založen spolu s ostatními někdy v 2. pol. 19. stol., neví se ale kdy přesně.

Historická fotografie

Sbor dobrovolných hasičů znovuzaložili v roce 1955 pánové Karel Smrštík (první velitel) a Kulhavý (první starosta SDH). V roce 1955 přestavbou bývalých koňských stájí vznikla první budova hasičské zbrojnice. V tu dobu už měli k dispozici první požárnický vůz Tatru T 805. Sbor se postupně rozrůstal, až byla roku 1980 postavena nová budova hasičské zbrojnice.

Historická fotografie

Od samého počátku fungování se sbor účastnil závodů v požárním sportu i závodů mladých požárníků. Několik z nich se konalo v Sokolově v dnešním areálu Bohemie, jiné například na Rotavě (Plamen) a v dalších městech okresu, respektive Západočeského kraje, potažmo celé republiky (sbor má několik ocenění za celonárodní soutěže).

Historická fotografie

Historická fotografie

Současnost

V současné době má sbor 33 členů a je veden pod organizací Hasiči Česká republika. Každoročně pořádá, spolupořádá nebo pomáhá na několika akcích, jimiž jsou například pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, dětské dny, nebo pro obec mytí komunikace. Jednotka je zařazena v kategorii JPO III a má aktuálně 12 členů, kteří vyjíždějí k událostem všeho druhu. Předurčeni jsou na lesní požáry a ročně zasahují zhruba u 28 výjezdů. Nezasahují ovšem jen u požárů, ale také u technických pomocí - hmyz, stromy, nouzové otevření bytů, úniky NL; nebo také asistují při přistání vrtulníku. Bukovanská jednotka je, dle slov velitele, poslední jednotkou v okolí, která ještě stále používá IDP Saturn. Každý pátek se jednotka schází k výcviku či školení, kdy si opakují postupy při různých zásazích, předlékařskou první pomoc, práci s proudnicí apod.

Vozový park

CAS 32 Tatra T 148

CAS 32

CAS 24 Renault Camiva

CAS 24


Galerie

Renault CamivaTatra T 148Tatra T 148Tatra T 148BukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyBukovanyKuchyňkaPoháry a uznáníSaturnyŠatnaDílna