11
Jul
2021
13:00

SDH a JSDH Bochov


Kontakt:

starosta SDH p. Vodička

Po návštěvě Žlutické zbrojnice jsme vyrazili do Bochova, i když úplně na opačnou stranu. Museli jsme to ještě vzít přes rekreační středisko v Čichořicích, kde jsme vedoucí z Jáchymova vrátili věci, které si její svěřenec zapomněl v našem DA, když s Ondrou jeli na MČR do Šumperka. Kolem 13:00 jsme dorazili do Bochova, kde jsme se potkali s Milanem Vodičkou, se kterým jsme měli schůzku domluvenou. Návštěva začala prohlídkou garáží a focením techniky. Následovala prohlídka spodních místností a poté jsme navštívili i místnosti v patře, kde mají například klubovnu mladí hasiči nebo se tam nachází velký sál. Po prohlídce začala ta vyprávěcí část, kdy nám Milan dokázal dobrou hodinu povídat o historii a součastnosti místní jednotky a sboru. Dozvěděli jsme se, kde všude v okolních vesnicích které spadají pod Bochov byly hasičárny, k jakým zásahům bochovští vyjíždějí a co třeba organizují s mladými hasiči. Po dvou hodinách na hasičárně jsme se ještě šli podívat na místní hřbitov, který je hned vedle hasičárny. Tam je totiž pochován bochovský hasič a legionář z První světové války, ktdrý má hned u vstupu zrestaurovaný náhrobek.Historie

Historie hasičů v Bochově sahá až do roku 1856, kdy byla u hřbitova postavena hasičská zbrojnice, samotný spolek pak vznikl roku 1872. Z kronik je ovšem možné vyčíst, že už v roce 1823 si město Bochov pořídilo vlastní stříkačku, ale hasiči jako spolek jsou uváděni právě od již zmíněného data 1872.
V roce 1924 pak město zakoupilo hasičům úplně novou požární stříkačku za prodané pole pod Bochovským hradem.
Po Mnichovské dohodě a zabrání Sudet Němci byla veškerá spolková činnost zakázána, a tak jsou další zmínky o znovuzaložení sboru hasičů v Bochově až z roku 1946. V roce 1943 však hasiči dostali nové čerpadlo, které mají bochovští dodnes stále uložené. Dále také vlastní historickou stříkačku Flander z roku 1932, která původně patřila hasičům z obce Teleč, a dnes je vystavena v sále hasičárny v Bochově. Teleč byla jednou z mnoha vesnic v okolí Bochova, která čítala přes šest desítek obydlí a měla vlastní hasičskou jednotku. Vesnice je dnes už bohužel, jako mnoho ostatních vesnic v bývalých Sudetách a vojenských pásmech, zaniklá. Na mapě můžeme Teleč najít kousek od Dlouhé Vsi směrem na Toužim. V dřívějších letech také fungoval spřátelený sbor z Javorné, který byl především soutěžním mužstvem, než zásahovou jednotkou. Těchto sborů bylo ale v okolí Bochova několik, mimo jiné například také sbor z Údrče.
V roce 1976 se jednotka účastnila dosti významného zásahu, kdy likvidovala požár zámku ve Valči. Dalšími velkými zásahy, na kterých se Bochovští účastnili, byly požáry lesů ve velkém rozsahu.

Současnost

V současnosti má sbor 86 členů, z nichž 35 tvoří mladí hasiči a 13 je členy výjezdové jednotky v kategorii JPO III. Sbor pořádá již 12 let Tříkrálovou sbírku. Výtěžek z té poslední věnovali na postupnou rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice v Údrči a na informovanost o ní. Několik let se již účastní tamějších hokejových utkání mezi spřátelenými sbory, pomáhají městu s přípravami a pořádáním různých akcí, rozváží po městě lidem vodu do bazénů, to vše ovšem za informovanosti města Bochov.
Jednotka je od roku 2017, kdy pořídila vyprošťovací zařízení, předurčena na dopravní nehody, které jsou u Bochova na hlavním tahu na Prahu velmi časté. V roce 2004 jednotka pořídila Tatru T 148, která nahradila dosluhující Škodu 706 RT. V roce 2012 byla pořízena další Tatra T 148, která dříve patřila jednotce dobrovolných hasičů v Karlových Varech - Tašovicích. V témže roce byl také pořízen dopravní automobil Citroen, který nahradil dosluhující a současným podmínkám již nevyhovující Avii. Jako poslední v tomto roce byl z města převeden osobní automobil Škoda Octavia, která slouží jako velitelský automobil. V roce 2014 jednotka pořídila Tatru TerrNo, která nahradila Tatru T 148. V současné době tak jednotka disponuje "ternovkou", "stoosmačtýrou", dopravním automobilem a velitelským automobilem.
Ročně se jednotka průměrně účastní 65 událostí, se ZOČkami pak okolo 100 událostí. Mezi tzv. ZOČky řadí například již zmíněné plnění bazénů či zavodnění studen. Nejčastějšími výjezdy jsou dopravní nehody, někdy bohužel s fatálními následky, na což musí být chlapi, stejně jako v každé jiné jednotce předurčené na dopravní nehody, psychicky připraveni. Hned v závěsu za bouračkami jsou technické pomoci - popadané stromy, hmyz, úniky olejů apod. Požárů je nejméně, a to i přes fakt, že Bochovský rajón je jeden z největších v okrese Karlovy Vary. To však neznamená, že k požárům se nedostanou vůbec. Například před šesti lety se účastnili například požáru kuchyně v kulturním domě v Bochově, nebo požáru domu kousek od hasičárny, na který jeli z kondičních jízd.
Jednotka se spolu s dalšími jednotkami z okolí školí například na dopravní nehody, aby jednotky byli při výjezdu sehrané a věděli, co od sebe očekávat. Většinou se tak děje v kombinaci JSDH Bochov, JSDH Žlutice a HZS Toužim.

Vozový park

CAS 20 Tatra 815 Terrno

CAS 20

CAS 32 Tatra 248

CAS 32

VEA Škoda Octavia

VEA

DA Ford Transit

DA

Mladí hasiči a sport

Mladí hasiči mají v Bochově několik desítek let dlouhou tradici. Některé z pamětních plaket ze závodů jsou již ze 70. let minulého století. Bochovští jsou na své mládežníky náležitě hrdí, protože jak říká zdejší starosta, vychovávají si tím své budoucí nástupce. Mladých hasičů je v Bochově přes tři desítky a vede je Matěj Gašpár. Děti se účastní okresních kol celostátní hry Plamen a různých menších oblastních soutěží, například Bochovský dráček. Vedle žákovských kategorií zde fungují i dorostenci, kteří se v současnosti účastní především soutěží jednotlivců na 100 m s překážkami, naposledy například Stimax cupu. Většina dorostenců již přešla mezi dospěláky, kteří se pravidelně účastní okresních a krajských kol v požárním sportu. V letošním roce si mužský tým doběhl pro zlato v krajském kole a jel tak Karlovarský kraj reprezentovat na Mistrovství České republiky.

Galerie

BochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovŠatnaŠatnaSušárna hadicSušárna hadicPřilbyBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochovBochov