26
May
2021
15:20

SDH a JSDH Vintířov


Do Vintířova jsme zavítali hned po návštěvě letiště. I přes drobné komplikace se zpožděním kvůli předchozí návštěvě, odkud se nám vůbec nechtělo, nás Vintířovští mile přivítali. Ten chudák (nebo dement, stále to u něj není zcela jasné 😀), který byl ráno darovat krevní plasmu už tam na nás také čekal. Všichni tři jsme si tedy poslechli něco málo o fungování jednotky a sboru a následně se přesunuli k technice v garážích. Porovnávali jsme fungování našich sborů a spolupráci s ostatními okolními sbory při zásazích. Po tomto přátelském pokecu se musel rozloučit Ondra a odjet na druhou dávku očkování proti koronáči (PS nevysílá ani 5G, ani nepřitahuje kovy).Historie sboru

Období bachovského absolutismu vystřídalo v habsburské monarchii od 60. let 19. století politické uvolnění, které umožnilo rozvoj činnosti samosprávy a jejicgh orgánů a přispělo k rozvinutí spolkové aktivity. Spolkové organizace od této doby vydatně obohacovaly a zpestřovaly veřejný a společenský život v našich městech a obcích. Také ve Vintířově vznikla po vydání zákona z 15. listopadu 1867, který upřesnil obecné ústavní uznání občanské spolčovací svobody, řada spolkových institucí, jež s počtem i rozsahem zájmů s výjimkou doby dvou světových válek rozrůstaly po celý zbytek tohoto historického období. V té době jenom ve Vintířově vzniklo celkem patnáct spolků a místních spolkových organizací velmi širokého zájmového zaměření. Jako první byl 8. dubna roku 1890 ustanoven spolek dobrovolných hasičů, který patřil v obci k nejaktivnějším a také nejstabilnějším spolkovým institucím. Ke svému založení obdržel spolek od Jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. (1830-1916) z Rakouska 100 Guldenů. Každý si dovede představit, že to byla velká čest a vintířovští mohli být na své dobrovolné hasiče patřičně pyšní. Obecně prospěšné činnosti spolku dobrovolných hasičů věnovala obec po stavební a technické stránce patřičnou pozornost. Původně jednoduché vybevní spolku hasicími prostředky se postupně modernizovalo. Patrně nejnákladnějším hasičským zařízením se stala roku 1933 pořízená motorová stříkačka. Po Druhé světové válce v roce 1946 navázal na činnost starého německého spolku nově založený spolek dobrovolných hasičů, který v roce 1947 také uspořádal první poválečný ples. Roku 1949 dostali požárníci své první výjezdové vozidlo značky Mercedes. Roku 1950 byla postavena první máj a slaveny "Staročeské máje", v této tradici pokračují požárníci dodnes. Zvláštním příležitostem (oslavy, plesy, májové slavnosti) dodávali hasiči zvláštní ráz. Kromě uhašení požáru čtyř dřevěných ubytoven dolových podniků v roce 1959 a požáru v Lipnici na bývalém dolovém statku v roce 1967 se hasiči pravidelně podíleli na různých akcích obce. Politický režim však ovlivnil i zajišťování ochrany obyvatelstva před požáry. Z původního hasičského spolku se vytvořila místní jednota Československého svazu požární ochrany (ČSPO) a z hasičů se stali požárníci. V roce 1972 se reprezentace SDH Vintířov, oddíl dorostu, zúčastnila celorepublikové soutěže v požárním útoku v Plzni, kde obsadila nádherné první místo. Požární zbrojnice musela být vzhledem k havarijnímu stavu v roce 1973 zbourána a v letech 1974-1977 byla vybudována s nemalými obtížemi zbrojnice nová. V těchto letech výstavby měli vintířovští hasiči k uskladnění hasičských materiálů propůjčenou budovu č.p. 111 - dnešní technické služby. Mezi techniku pak patřila: Tatra 805 valník, Tatra 805 skříňovka, Avia A31, IFA AS W50L, Škoda Felicia, Daewoo Avia CAS 16

zdroj: almanach ke 130. výročí založení SDH

Současnost

V současné, době má sbor 22 členů, včetně dětí. Čtrnáct z nich je ve výjezdovém družstvu a počet zásahů se pohybuje v průměru mezi 45-55 zásahy ročně, v loňském roce přesně 51 výjezdů.

Před rokem 2016, kdy ještě byla jednotka zařazena do kategorie JPO V a měla pouze Avii, byl roční průměr zásahů okolo dvaceti. V roce 2016 byla jednotka zařazena do kategorie jednotek požární ochrany III, a tak se začalo řešit i pořízení nové cisterny. A tak Vintířovští dostali CAS 30 Scania 6x6. Začal se zvyšovat i roční průměr výjezdů a začaly přibývat i další a další typy zásahů. Jednotka také zajišťuje smluvně požární ochranu v Novém Sedle, kam je dle slov velitele jednotky nejvíce výjezdů. Většinou to jsou technické zásahy, jako je olej na silnici, likvidace hmyzu a podobně, o něco méně je pak požárů. Často jednotka také vyjíždí na požáry do Chodova a v neposlední řadě na skládku odpadu mezi Vintířovem a Vřesovou. Sbor zajišťuje ve městě nespočet kulturních akcí, jako stavění a kácení máje, dětský den, oslavy apod. Kvůli covidu bylo vše samozřejmě stoplé, ale všichni doufají, že v brzké době se vše vrátí do normálu. Členové SDH také zajišťují na kulturních akcích požární dozor stejně, jako tomu je v jiných městech.

V roce 2001 prodělala hasičská zbrojnice rozsáhlou rekonstrukci, která spočívala ve zhotovení sedlové střechy nad celým objektem, rekonstrukce sociálního zařízení, výstavba přístavku-dílny, zhotovení zámkové dlažby v celém areálu a zhotovení nového oplocení v kombinaci beton-dřevo. Budova hasičské zbrojnice byla napojena na dálkové vytápění, byla obnovena elektroinstalace a zhotoveny rozvody přípojek vzduchu. V roce 2013 proběhla rekonstrukce spočívající ve výměně garážových vrat, podlah, nové kuchyňky a fasády.

zdroj: Robert Muchka, Romana Vincencová

Vozový park

CAS 30 Scania

CAS 30

DA Ford Transit

DA

Mladí hasiči a požární sport

Mladí hasiči jsou i zde součástí SDH. Od roku 2010 do roku 2016 se zde děti pokoušel vést Libor Čéška, od roku 2018 je pak vede Václav Šultys. Kroužek navštěvuje v současné době jen 6 dětí, avšak to neznamená, že se zde s dětmi nepracuje. Děti se na kroužku učí základům hasičiny, první pomoci, učí se topografii, uzle a plno dalšího. Také se připravují na plnění odznaků odborností, které jsou součástí celoroční činnosti. V roce 2019 se děti zúčastnily okresního kola hry Plamen, kam jely především posbírat nové informace, protože jsou opravdu v tomto úplní nováčkové. Schůzky mají každé pondělí od 17:00 do 18:30.

Galerie

ZbrojniceVěšákPraporKuchyňkaŠatnaCAS 30CAS 30CAS 30VintířovDAVintířovVintířovVintířovSirénaVintířovVintířov