16
Aug
2021
13:15

Krajské operační a informační středisko Karlovarského kraje


Další díl našeho putování se opět odehrává na místě, pro veřejnost ne tak dostupném. Je jím Krajské operační a informační středisko Karlovarského kraje, zkráceně a mezi hasiči běžně používaná zkratka "KOPIS". Na KOPIS jsme přijeli tentokrát dokonce se čtvrthodinovou časovou rezervou, což se nám stalo poprvé za celou dobu. Schůzku jsme měli domluvenou s Honzou na 13:00, a tak jsme ho přepadli zrovna, když se vracel z oběda. Okamžitě se nás ujal a zavedl do zasedací místnosti, kde ještě nedávno kvůli koronavirové pandemii seděl krizový štáb HZS. Dozvěděli jsme se něco málo z historie KOPIS, která se píše od začátku tohoto milénia, kdy se dřívější OOPIS (Okresní operační a informační střediska) spojili právě v jedno krajské, dále jsme se dozvěděli jak se vyvíjela technika na operačním, jak se na KOPIS slouží a také jak to funguje od přijmutí hovoru až po vyslání jednotky, popřípadě předání hovoru na operační PČR nebo ZZS. Po dvou hodinách nevěřícného pozorování všeho, co operační důstojníci a technici prováděli, jsme se museli rozloučit, protože nás tlačil čas a Honza musel odejít na poradu k náměstkovi ředitele HZS Karlovarského kraje.


Krajské operační a informační středisko, jak název napovídá, je určeno pro celý Karlovarský kraj. Vzniklo v roce 2000 sloučením tří okresních operačních středisek. V budově, která byla postavena v roce 2016, sídlí zároveň celé Krajské ředitelství HZS Karlovarského kraje, přímo na patře pak také městská policie. Jak nám Honza ale prozradil, bude vznikat nové operační středisko s názvem "SOS 112", což bude společné operační středisko pro hasiče, záchranku a městskou policii. Nyní prý už jen záleží na financích, od kterých se bude odvíjet realizace stavby.


Směna

Jak probíhá směna, kolik lidí je nutno na jednu směnu a podobné informace, na to vše jsme se zeptali.
Minimální počet na jednu směnu jsou 4 lidi. V současné době je plný stav na dvou směnách šest lidí a na dalších dvou pak lidí sedm. Jak už tedy rozdělení sloužících napovídá, slouží se ve čtyřech směnách A, B, C a D. Směna trvá 12 hodin a vždy se střídá v sedm hodin, buď ráno, nebo večer. Každý zaměstnanec pak slouží stylem 2-2-4, což znamená dva dny denní směny, dva dny noční směny a čtyři dny volna. Při hlášených kalamitách jsou však operační technici a důstojníci svoláváni do práce na přesčasy, aby rychleji odbavovali příchozí hovory. Toto se dělo například při posledním velkém orkánu Sabina v roce 2020. Na každé směně slouží vedoucí směny, jeden operační důstojník (v případě směn se sedmi členy slouží dva operační důstojníci), dva operační technici a dva operační technici s jazykovou znalostí. Vzhledem ke geografickým podmínkám Karlovarského kraje je velkou výhodou němčina, vzhledem k oblibě lázeňského ruchu mezi ruskou komunitou pak ruština, no a nakonec samozřejmě celosvětově užívaná angličtina. Práce operačního technika, respektive důstojníka je pak závislá na velmi dobré komunikaci s lidmi, případně na pomoci lidem přes telefon. Práce je to tedy opravdu velmi náročná na psychiku člověka.
V době přecházení na nové technologie v roce 2004 se problémy nevyhnuly ani KOPIS, ale naštěstí byly ve velmi rychlém časovém úseku vyřešeny, a tak problémy neměly žádný negativní dopad na průběh vyslání jednotky k zásahu. Důvodem těchto problémů byl přechod na novou technologii, která se však začala rozjíždět na technologii původní.

Od zavolání po vyslání jednotky

Při vytočení čísla 150 nebo 112 se vždy dovoláte právě na hasiče. Ti mají svůj interní program, dle kterého rozesílají jednotky požární ochrany na dané události v místě jejich působení. Program se vyvíjí několik let, a tak je v dnešní podobě vizuálně poskládán do určitých sekcí, okýnek apod. dle určitých standardů, na které se vás operační na druhém konci telefonů vyptává. Těmi jsou nejrůznější okolnosti události - co se stalo, kde se to stalo, kdo volá, jak to na místě vypadá apod.
V dnešní době mají tito lidé práci "snazší" o to, že se nemusí podrobně vyptávat na lokaci, jelikož každý novější chytrý mobil s podporou GPS a Wi–Fi určí přesný bod, odkud voláte, dokonce i směr, kterým se pohybujete. Určení místa je sice přesné na několik metrů, ale stále se jedná jen o techniku, u které se může občas vyskytnout nějaký problém. Při této rozpravě mezi vámi se už sloužící na operačním postupně proklikává danými okýnky, až dojde k vyslání jednotky dle poplachového plánu. To vše se děje zhruba mezi 30–90 vteřinami. Na operačním jsou také připraveni na "telefonáty z legrace". V dnešní době mají hasiči tu možnost umístit dané telefonní číslo do tzv. black listu. To ve chvíli, kdy nejde zjistit majitel. Black listy mají připravené dva, a to podle intenzity záškodnických telefonátů. Dalším řešením je správní řízení, zjistí-li se však majitel telefonního čísla. Všechny hovory jsou samozřejmě nahrávány a archivovány pro případy dalšího šetření, nedošlo-li například k pochybení na straně HZS, ale také například pro situace těchto záškodnických telefonátů.

Schéma

Příklad: dopravní nehoda se zraněním
Volání na 112 ––> přijetí hovoru na operačním středisku ––> podání informací o události (co, kde, ...) ––> přepojení na ZZS ––> info o zraněných, mezi tím jsou vyslány jednotky požární ochrany
Po 5 minutách od ohlášení si vzpomenu na další informace, zavolám opět na tísňovou linku – událost se operačnímu automaticky otevře a pokračuje v doplňování informací pro JPO, které je obratem také dostávají.
Nadřazeným systémem všech informačních systémů záchranných složek je pak Národní Informační Systém (NIS). Přes toto médium spolu mohou komunikovat jednotlivá operační střediska v reálném čase během sekund. Toto se děje především při součinnosti JPO se ZZS a PČR, například při přistání vrtulníku, pátracích akcích apod.

Info přes SMS

V posledních několika letech funguje i v ČR systém komunikace mezi KOPIS a občanem přes SMS. Tato možnost je zatím spuštěna pouze pro registrované lidi s handicapem. Argumentem pro umožnění této funkce pro širokou veřejnost do budoucna je možnost např. teroristických útoků, či šance komunikovat s KOPIS bez vědomí ostatních. Rychlost komunikace však nikdy nenahradí komunikaci mluveným slovem, avšak využitelnost má. Evropská unie do budoucna také počítá s možností této komunikace přes sociální sítě.

Mohlo by se hodit

Málokdo ví, že s orientací u místa události nám mohou pomoci i běžné věci, jako například lampy. Existuje mnoho druhů těchto pomůcek, z nichž některé vyjmenujeme.

  • lampy – dle čísel na lampách operační důstojník/technik vědí, kde přesně jste
  • železniční přejezdy – každý železniční přejezd má své unikátní číslo
  • jezy
  • mosty
  • záchranné body v přírodě
  • kilometrovníky – při ohlašování dopravní nehody je dobré vědět, kolem kterého kilometrovníku v jakém směru jste naposledy projeli
  • rozcestníky
  • DZP co znamená zkratka DZP se dozvíte zde
    V mapách mají hasiči také zakresleny všechny vodní toky, cyklotrasy, sjezdovky, magistrály apod.

Galerie

Místnost krizového štábuHZSMístnost krizového štábuKOPISKOPISKOPISKOPISKOPISKOPISMěstská policieKuchyňkaKOPISKOPIS

360°