05
Apr
2021
13:35

SDH a JSDH Březová u Sokolova


Naše putování po hasičárnách jsme započali v naší domovské hasičárně na Březové. Jako každý večer a při každém výjezdu jsme si odemkli hasičárnu sami a sami se po ní provedli. Zkoukli jsme, jakou tu máme techniku, pořídili pár snímků, no prostě co si budeme, byl to neskutečný zážitek. Více o našem sboru se dočtete v textech níže.Historie

SDH


Sbor dobrovolných hasičů Březová byl s nejvyšší pravděpodobností založen roku 1891 a předcházel mu sbor dobrovolných hasičů na Kostelní Bříze, ale jelikož dnes již nejsou k dispozici žádné anály z této doby, jsou to všechno doměnky či kusé informace. Požární zbrojnice na Kostelní Bříze se původně nacházela na místě, kde dnes stojí dům s číslem evidenčním 36. Březovští hasiči pak sídlili na Staré Březové, konkrétně v dnes již neexistující budově, která nebyla větší než garáž pro auto, vedle dnešního hostince Start. Výstavba současné hasičské zbrojnice započala v padesátých letech minulého století, kdy se obec začala rozrůstat v důsledku výstavby nových bytů pro zaměstnance hnědouhelných dolů a skláren v Dolním Rychnově. V 80. letech v "akci Z" byla dostavěna třetí garáž (přístavek), která sloužila jako sklad a posilovna a ve kterém v současnosti parkuje Tatra Force 815-7

Historická fotografie - před hasičárnou (v pozadí s fotoaparátem pan učitel Eduard Rajman)


Prvním ze zakládajících členů byl pan Ota Šantora, který pracoval na ČSAD. Postupně začali přibývat noví členové, jako pan Stanislav Svoboda, Zdeněk Špaček, Jiří Šnajdr, Drahoslav Jalůvka, Otto Mark a další, mezi nimi byly i ženy. Později se do sboru zapojovali další, jako pan Chvojka (učitel na zdejší ZDŠ), Dr. Jiří Mrka a pan Josef Struků, který bohužel zemřel nešťastnou náhodou při zkoušce čerpadla PS-8, kdy byl při zpětném zachycení páky zasažen do srdce.

Historická fotografie - stavění májky


JSDH

Vybavenost hasičů byla v prvopočátcích poměrně skromná. Používalo se všeobecně trofejní vybavení, které zůstalo po 2. světové válce. Na Březové to bylo čerpadlo DKW-8 (ruční motorová stříkačka), která čerpala 800 l vody za minutu. Vozidla byla používána také trofejní. Byla to nákladní auta jako Mercedes, Opel a další.

Postupně se za pomoci státních orgánů zaváděla vozidla naší výroby a dodáno bylo čerpadlo PPS-8 (Stratílek) s podvozkem. Prvním vozidlem bylo AERO 30 Praga 1,5 T, které bylo v systému CO kraje. Bylo to skříňové vozidlo, ale vzhledem k přetížení vybavením a osádkou bylo nedostačující. Dalším vozidlem byla TATRA 805 - nákladní, přizpůsobená pro přepravu osob (lavičky, plachta). Ta byla vyřazena armádou na dojetí pro častou poruchovost. Následující auto bylo Praga RN - skříňová specialitka s čerpadlem před chladičem o výkonu 1600 l vody za minutu. Z prostředků města bylo zakoupeno vozidlo AKW- automobilové kropící vozidlo, které mělo nádrž na 7000 l vody a bylo rovněž používáno na mytí vozovek apod. Sbor dobrovolných hasičů měl později dále k dispozici AVIA 31 DA 12 a CAS-25 (cisternová automobilová stříkačka s objemem nádrže 3500 l), PPS-12, PS-8. Mezi další novější vybavení patří elektrocentrála 220V s příslušenstvím a malou plovoucí stříkačkou Froggy 200, která slouží k odsávání vody ze zatopených sklepů nebo doplnění vody do CAS.

Požárnická soutěž v Dolním Rychnově


V roce 2001 pak byla z rozpočtu města pořízena nová CAS Praga Golden, která byla hned další rok podrobena náročné zkoušce, když jednotka pomáhala v Mělníku při srpnových povodních. V roce 2008 byla pořízena další CAS Tatra TerrNo1, která nahradila zastaralou CAS 25 Škoda RT, ta byla jako první exponát odvezena do hasičského muzea ve Zbirohu. V roce 2009 bylo pořízeno hydraulické vyprošťovací zařízení a od té doby je jednotka předurčena na dopravní nehody. V roce 2014 byl na Březovou převeden z ÚO Sokolov velitelský automobil Toyota Landcruiser, v roce 2018 z dotací a za spoluúčasti města byla zakoupena velkokapacitní cisterna Tatra Force 815-7, která vystřídala v garáži Pragu. Dalším a zároveň posledním automobilem pořízeným v roce 2019 byl nový DA VW Crafter, který nahradil stařičkou Avii A31.

Nedávná výjezdová vozidla

Současnost

SDH

V současnosti má SDH 55 členů, nejmladšímu členovi je 10 let, nejstaršímu 68 let, starostou je pan Miroslav Lukáš. Součástí sboru je i kolektiv mladých hasičů pod vedením Tomáše Katzera, Ondřeje Martínka a Lenky Markové, který se každoročně účastní krajské ligy mladých hasičů, celostátní hry Plamen a různých brigád.

Sbor každoročně zajišťuje ve městě stavění a kácení máje, účastní se městských akcí jako požární dozor, pomáhá při dětském dnu apod.

Současná technika


JSDH

Jednotka má ke 4. dubnu 2021 20 členů, kteří se účastní výjezdů všeho druhu, velitelem jednotky je Jaroslav Pudil. Jednotka je zařazena v systému pokrytí jako JPO II/1, což znamená, že je jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Jednotka musí vyjet do 5 minut od vyhlášení poplachu operačním střediskem. Tím, že Březová leží u dálnice D6, je předurčena na dopravní nehody - disponuje hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro. To však neznamená, že se jednotka neúčastní i jiných zásahů, kterých je ročně v průměru 80-100.

V dnešní době jsou nejčastějšími typy výjezdů výjezdy na úniky nebezpečných látek a technické pomoci - popadané stromy, pátrací akce nebo otevření bytu. Některé pátračky či otvíračky bohužel nemají, stejně jako některé dopravní nehody, šťastný konec, ale i s tím se hasiči musejí umět smířit.

Jednotka je vybavena také AED (automatickým externím defibrilátorem), takže se účastní i výjezdů pro poskytnutí první pomoci, kterých sice není ročně tolik, ale techniku a proškolení na to jednotka má. A jak vlastně AED funguje? Spousta lidí se mylně domnívá, že člověka oživí elektrický výboj, který do těla dostane, jako to vidí například v nejmenovaném českém seriálu. Opak je však pravdou. Už z názvu přístroje můžeme vydedukovat, že dojde k defibrilaci srdečního svalstva, tedy zjednodušeně k zastavení srdeční činnosti. Proto se ihned po použití defibrilátoru musí začít s KPR (kardiopulmonální resuscitace) a postižené osobě tak znovu "nahodit" srdce. AED jsou vybaveny i hlasovým navigováním, co má zachránce dělat, takže například stane-li se někomu z Vás, čtenářů, že před Vámi v nákupním středisku někdo zkolabuje a budete nuceni využít AED, nebojte se toho, vše Vám ta chytrá krabička řekne.

A nějaký kuriózní, dlouhodobý nebo speciální zásah? Každý zásah je svým způsobem speciální, originální, někdy může být i kuriózní. U každého zásahu se ale musí zasahovat profesionálně a být vidět, že hasiči vědí, co dělají. Až potom se nad tím může být pousmáto. Odpovědět na otázku však nejde zcela jednoznačně. Nejdelšími zásahy bývají požáry skládek odpadů, které máme ve svém okolí hned dvě - Tisovou a Vřesovou. Z těchto požárů se může stát, a většinou stává, až několikadenní událost. Stejně tak požáry luk, polí a lesů.

Jedním z kurióznějších zásahů pak byl ohlášený požár domu v Sokolově. Po příjezdu na místo už samozřejmě sokolovští profíci prohledávali místo, kde by mělo hořet, avšak bez výsledků. Po nějaké době se zjistilo, že ohlašovatel si spletl požár s novou fasádou na domě, která se z dálky zdála vypadat jako plameny. Dalším takovým byl výjezd na zamrzlé labutě na rybníku v lesoparku. Ohlašovatelem byla městská policie Sokolov, a když jsme na místo přijeli, labutě se zvedly a odkráčely.

odkaz na mapu výjezdů JSDH Březová v roce 2021 zde

Vozový park

CAS 20/3400/210-S2Z Tatra TerrNo1 (2008)

CAS 20

CAS 30/9000/540-S3VH Tatra Force 815-7 (2018)

CAS 30

VEA-L3 Toyota Landcruiser (1996)

VEA

DA-L1Z Volkswagen Crafter (2019)

DA

Mladí hasiči a požární sport

Kroužek mladých hasičů má v Březová již několikaletou tradici. Nyní kolektiv vede Tomáš Katzer spolu s Ondřejem Martínkem a Lenkou Markovou. Kroužek může navštěvovat každý, kdo je školou povinný. Schůzky probíhají každé úterý a pátek od 16:00 do 18:00 a v zimních měsících se navštěvuje každou neděli od 13:00 do 15:00 tělocvična zdejší ZŠ v rámci zimní přípravy. Členský příspěvek, který se platí jednou ročně, je 350,-.

Požární sport

Oddíl se každoročně zapojuje do celostátní hry Plamen, která je vyhlašována ÚORM SH ČMS (ústřední odborná rada mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pozn. autora) a skládá se z podzimního a jarního kola. Závodí se v klasických disciplínách a v disciplínách CTIF. Z klasických disciplín to tedy jsou: štafeta 4x60 m, štafeta dvojic, požární útok, běh jednotlivců na 60 m s překážkami a závod požárnické všestrannosti (ZPV). Disciplíny CTIF jsou pak: štafeta 400m CTIF a požární útok CTIF. Také se účastní krajské ligy mladých hasičů, kterou dokázali mladí hasiči v roce 2015 a 2016 vyhrát a stali se tak mistry Karlovarské ligy.

Požární sport

Každý rok také oddíl mladých hasičů pořádá víkendové brigády, především na Kostelní Bříze v areálu chovatelů, kde pomáhá chovatelům před výstavou králíků například se sečením trávy, přípravy kotců a podobně. Dále pak pořádá o prázdninách letní tábor, který musel být bohužel pro loňský i letošní rok z důvodu covidu-19 zrušen, a účastní se různých volnočasových aktivit, jako jsou výlety do přírody, po památkách, hasičárnách nebo do kina.

SDH Březová má i tým dospělých, kteří se účastní závodů v kraji a každoročního setkání Březových, které muselo být loni bohužel také z důvodu covidu-19 zrušeno.

Galerie

Březová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u SokolovaBřezová u Sokolova